نشان ملی ایران‏دخت به همسران، مادران و بانوانی که در مسیر موفقیت کارآفرینان نامی‌کشور نقش‏ آفرین بوده‏ اند از سوی کمیسیون ملی یونسکو، اهدا می‏ شود.

آیین اهدای نشان ایران‌دخت پس از عادی‌سازی پروتکل‌های کرونا، با رعایت اصول فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

نامزدهای دریافت نشان ملی ایران‌دخت پس از ارائه پرونده داوطلبان در هیات ممیزی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، انتخاب خواهند شد. در مراسم اهدای این نشان، برگزیدگان علاوه بر دریافت نشان، دیپلم افتخار به پاس یک عمر همراهی تا موفقیت از سوی کمیسیون ملی یونسکو- ایران را نیز دریافت خواهند کرد. نشان ملی ایران‏دخت به همسران، مادران و بانوان که در مسیر موفقیت کارآفرینان نامی‌کشور نقش‏‌آفرین بوده‌‏اند از سوی این کمیسیون پس از ارزیابی‏های لازم اهدا می‏‌شود.

برگزیدگان نشان ملی ایراندخت

کمیته ارزیابی نشان ایراندخت تا این لحظه از میان داوطلبان افراد ذیل را جهت دریافت نشان ملی ایراندخت برگزیده است.

خانواده محترم کیهانی
پدر بتن نوین ایران و صااحب امتیاز برند ایران فریمکو
Previous
Next
خانواده محترم محمدزاده
صاحب امتیاز برند سوت ماشین
Previous
Next
خانواده محترم کیانپور
صاحب امتیاز برند کیان خودرو
Previous
Next
خانواده محترم فرقانی