باشگاه هنر اسلامی

اهداف:

 • کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های کمیسیون ملی یونسکو-ایران و سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم آن ها
 • پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع باشگاه در سازمان های بین المللی
 • تبیین و ارتقای هنر اسلامی
 • بازخوانی، بازشناسی و بازآفرینی هنرهای اسلامی
 • معرفی ظرفیت های هنر اسلامی در جهان امروز
 • احیای هنرهای اسلامی و سنتی در سبک زندگی انسان معاصر

اعضاي هیأت رییسه

 • دکتر سیدمحمد حسین نواب
 • فریدالدین فرید عصر
 • مهدی حمیدی پارسا
 • محمد حسین عبدلی آشتیانی
 • سید رضی موسوی گیلانی