اهداف باشگاه

 
  • کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های کمیسیون ملی یونسکو-ایران و سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم آن ها
  • پیگیری اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع باشگاه در سازمان های بین المللی
  • تبیین و ارتقای هنر اسلامی
  • بازخوانی، بازشناسی و بازآفرینی هنرهای اسلامی
  • معرفی ظرفیت های هنر اسلامی در جهان امروز
  • احیای هنرهای اسلامی و سنتی در سبک زندگی انسان معاصر

فعالیت های باشگاه

  • Blank

اعضای باشگاه

سیدمحمد حسین نواب

رئیس باشگاه

فریدالدین فرید عصر

دبیر باشگاه

مهدی حمیدی پارسا

عضو باشگاه

محمد حسین عبدلی آشتیانی

عضو باشگاه

سید رضی موسوی گیلانی

عضو باشگاه

اخبار باشگاه

ارتباط با باشگاه