اهداف باشگاه

 • ایجاد فضای گفت و گو و هماهنگی جهت ارتقا کمی و کیفی صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در عرصه بین المللی
 • شناسایی فرصت های ماسب داخلی و به ویژه بین المللی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران
 • معرفی و توزیع عادلانه فرصت ها بین اعضای باشگاه و نهادهای مرتبط
 • بهروری بهینه فرصت ها با آموزش و گفتمان سازی
 • تبادل و انتقال تجارب جهانی در جهت ارتقا کمی و کیفی صنایع دستی

فعالیت های باشگاه

 • شناسایی فرصت های فرهنگی و افتصادی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران
 • تنظیم و تدوین دوره ها و نشست های آموزشی با حفظ اصالت ملی و باورهای اصالت ملی و اعتقادی ایرانی اسلامی
 • راه اندازی کمپین های تخصصی مرتبط در مباحث شناسایی احیا آموزش ترویج
 • تعامل و تبادل دانش تکنولوژی پایه های تخصصی علمی با باشگاه مرکزی جهت توسعه علمی و اقتصادی
 • حفظ و اشاعه صحیح فرهنگ و هنر و دستاوردهای شاخص هنری ایران از طریق باشگاه و توسعه صلح بر پایه دیپلماسی هنر
 •  

اعضای باشگاه

بهمن نامور مطلق

رئیس باشگاه

حسین بختیاری

نائب رئیس باشگاه

خاطره استاد رضایی

عضو باشگاه

محمد
انشائی

دبیر باشگاه

محمد رضا
محمودی

عضو باشگاه

سلمان
گورنگی

عضو باشگاه

سید عباس
شیردل

عضو باشگاه

باتیک
برند توتک
پارچه و تلفیق کاربردی
تولیدات پرشنگ
خم کاری چوب
سنگ های قیمتی
قلم زنی اصفهان
نقاشی شیشه
Previous
Next

اخبار باشگاه

ارتباط با باشگاه