Urban
Redevelopment UNESCO Club

اهداف باشگاه

 • ارتقای سطح کیفیت زندگی در مناطق مورد نیاز بازآفرینی شهری
 • توجه ویژه به خصوصیات فرهنگی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی و حفظ میراث فرهنگی موجود در مناطق مورد نیاز بازآفرینی شهری
 • حداکثر نمودن مشارکت خردمندانه مردم در بازآفرینی شهری
 • به کارگیری دانش و سیاست علمی در زمینه توسعه پایدار و بازآفرینی شهری
 • ارائه طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری
 • انتشارات،مطالعات و پژوهش در حوزه بازآفرینی شهری
 • برگزاری دوره های تخصصی آموزش بازآفرینی شهری
 • مستندسازی تجربیات بازآفرینی و معرفی تجارب جهانی
 • برگزاری نشست ها، سمینارها و همایش های بازآفرینی شهری در سطح ملی و بین المللی
 • راه اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه گری محلی و منطقه ای
 • حمایت از پایان نامه های تخصصی
 • ترویج و اطلاع رسانی در حوزه بازآفرینی شهری

فعالیت های باشگاه

 • blank

اعضای باشگاه

علیرضا
جعفری

رئیس باشگاه

حمید رضا
شهامت

دبیر باشگاه

علیرضا
جاوید

عضو باشگاه

مجتبی
عبدالهی

عضو باشگاه

حمید رضا
صارمی

عضو باشگاه

مجید
روستا

عضو باشگاه

محمد
خوشرو

عضو باشگاه

علی اکبر
پردستان

عضو باشگاه

اخبار باشگاه

ارتباط با باشگاه